REGISTREERITUD KAUBAMÄRK

Registreeringu number 53354
Registreerimise kuupäev08.10.2015
Registreerimistaotluse numberM200900641
Taotluse esitamise kuupäev12.06.2009
StaatusRegistreeritud
Kehtivuse lõppemise kuupäev
Kehtivuse pikendamine
08.10.2025
Avaldamise kuupäev01.07.2015
KaubamärkX-ROAD
Omanik Riigi Infosüsteemi Amet, Pärnu mnt 139a 15169 Tallinn EE
PatendivolinikKaie Puur, Patendibüroo RestMark Metida OÜ, Kompanii 1c 51004 Tartu
Klass 9elektroonilised trükised, identifitseerimiskaardid; teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja -vahendid; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja arvutusmasinad, tulekustutid.
Klass 16trükised, sh ajalehed, ajakirjad, juhend- ja õppematerjalid; paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid; klišeed.
Klass 38side; arvutiside; telekommunikatsiooniteenused; andmete ja/või informatsiooni edastamine arvuti vahendusel; elektronpost; teenused andmete ja/või informatsiooni ülekandmiseks, ettevalmistamiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andmepankadest.
Klass 42teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara projekteerimine, arendus ja hooldamine.