REGISTREERITUD KAUBAMÄRK

Registreeringu number 48276
Registreerimise kuupäev21.04.2011
Registreerimistaotluse numberM200900640
Taotluse esitamise kuupäev12.06.2009
StaatusRegistreeritud
Kehtivuse lõppemise kuupäev
Kehtivuse pikendamine
21.04.2021
Avaldamise kuupäev01.02.2011
KaubamärkX-TEE
Omanik Riigi Infosüsteemi Amet, Pärnu mnt 139a 15169 Tallinn EE
PatendivolinikKaie Puur, Patendibüroo RestMark Metida OÜ, Kompanii 1c 51004 Tartu
Klass 9infotöötlusseadmed ja arvutid, sh andmetöötlusseadmed, arvutiprogrammid, arvutitarkvara, elektroonilised trükised, identifitseerimiskaardid; teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elekrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja arvutusmasinad; tulekustutid.
Klass 16trükised, sh ajalehed, ajakirjad, juhend- ja õppematerjalid; paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid; klišeed.
Klass 38side; arvutiside; telekommunikatsiooniteenused; andmete ja/või informatsiooni edastamine arvuti vahendusel; elektronpost; teenused andmete ja/või informatsiooni ülekandmiseks, ettevalmistamiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andmepankadest.
Klass 42teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine, arendus ja hooldamine.