Viimati uuendatud 01.07.2016


OTSING
Alates 01.07.2016 on kasutusel uus andmebaas
http:\\andmebaas.epa.ee


Vali andmebaas :
Kõik Taotlused Registreeritud kaubamärgid Rahvusvahelised

Registreeringu number (5-kohaline, rahvusvahelistel kaubamärkidel 7-kohaline):
 
Näiteks: 25082 | 250* | 0250803 | 1000508
Registreerimistaotluse number (7-kohaline, alates aastast 2000 10-kohaline, rahvusvahelistel kaubamärkidel 10-kohaline):
 
Näiteks: 9800479 | 98* | M200000023 | R1999*
Esitamise kuupäev (dd.mm.yyyy ):
-

Näiteks: 27.03.2001 - 26.01.2002
Avaldamise kuupäev (dd.mm.yyyy ):
-

Näiteks: 27.03.2001 - 26.01.2002
Kaubamärk:
 
Näiteks: EESTI | ees* | ee??i
Taotleja/Omanik
 
Näiteks: patendiamet | pat* | paten???met | Jaan | Jaan* | Tammsaar | Ta* | Ta??saar
Kujutise klass:

Näiteks: 26.04.18 , 27.05.10 Kujundelementide klassifikatsioon
Staatus:
Nizza klass (kuni 10 numbrit, eraldatud komaga):
 
Näiteks: 32, 12, 5 Nizza klassifikatsioon
Kui soovite otsingutulemustes saada täpsemaid andmeid (mh infot vanemuse
kohta), palun märgistage otsinguvormi allosas ruut "Detailne vastus".

Vali maksimaalne tulemuste arv: Detailne vastus