REGISTREERITUD KAUBAMÄRK

Registreeringu number 44124
Registreerimise kuupäev07.08.2007
Registreerimistaotluse numberM200600505
Taotluse esitamise kuupäev20.04.2006
StaatusRegistreeritud
Kehtivuse lõppemise kuupäev
Kehtivuse pikendamine
07.08.2017
Avaldamise kuupäev02.05.2007
KaubamärkÕS
Omanik EESTI KEELE INSTITUUT, Roosikrantsi 6 10119 Tallinn EE
PatendivolinikRaivo Koitel, Patendi- & Kaubamärgibüroo Koitel OÜ, Tina 26 10126 Tallinn
Klass 9optilised ja magnetilised andmekandjad; audio- ja audiovisuaalsalvestused; kompaktplaadid, laserplaadid, CD-ROMid, kassetid, heliplaadid; elektroonilised raamatud ja trükised, elektroonilised trükised (allalaetavad); arvutiprogrammid ja tarkvara.
Klass 16trükised; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid).
Klass 41haridus; väljaõpe, koolitustegevus; seminaride, konverentside ja kollokviumide korraldamine ja läbiviimine; raamatute ja tekstide kirjastamine, avaldamine; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus, kompaktkirjastamine; tõlkimine.