REGISTREERITUD KAUBAMÄRK

Registreeringu number 48271
Registreerimise kuupäev21.04.2011
Registreerimistaotluse numberM200900500
Taotluse esitamise kuupäev06.05.2009
StaatusRegistreeritud
Kehtivuse lõppemise kuupäev
Kehtivuse pikendamine
21.04.2021
Avaldamise kuupäev03.01.2011
KaubamärkLex
Kujutise klass26.04.01
26.04.24
26.11.03
26.11.08
27.05.23
Omanik Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6 10119 Tallinn EE
PatendivolinikRaivo Koitel, Patendi- & Kaubamärgibüroo Koitel OÜ, Tina 26 10126 Tallinn
Klass 9teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.
Klass 16paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid; klišeed.
Klass 35andmetöötlus arvuti abil; info kogumine, süstematiseerimine ja hoidmine arvuti andmebaasides; elektroonsed andmetöötlusteenused ja klassi 35 kuuluvad andmepangateenused.
Klass 41haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.
Klass 42teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.